VAUVOISSA ON TULEVAISUUS - UIMAKOULU PIKKU JOUTSENEN VASTUULLISUUS

Ilman vauvoja, ei ole tulevaisuutta. Meidän jokaisen on mietittävä, miten voisimme tehdä maailmasta paremman omilla valinnoillamme. Uimakoulu Pikku Joutsen on laatinut Vauvoissa on tulevaisuus -vastuullisuusohjelman, jotta voisimme yhdessä pitää huolen siitä, että meillä kaikilla on tulevaisuus. Tavoitteenamme on tarjota turvallinen ja hyvinvoiva ympäristö vauvoille ja heidän vanhemmilleen sekä edistää kestävää kehitystä. Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä toimialallamme.

 

 

Toimintamme päämäärät

- Turvallinen ja hyvinvoiva palvelu- ja työympäristö

- Edistää terveyttä sekä hyvinvointia vauvoille ja perheille

- Tarjota positiivinen ja innostava uintikokemus 

 

Ohjelman tavoitteet

- Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen

- Energiatehokkuuden ja resurssien käytön optimointi

- Seurata ja arvioida vastuullisuustavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja tehdä tarvittavat parannustoimenpiteet

- Edistää kestävää kehitystä toiminnassamme

- Pyrimme jatkuvasti oppimaan, miten voisimme saada toimintaamme kestävämmäksi 

Nämä päämäärät ja tavoitteet auttavat meitä varmistamaan, että uimakoulumme pyrkii toimimaan mahdollisimman vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikilla osa-alueilla.

 

 

Teemat

Ympäristövastuu:

- Kannustamme vanhempia ja henkilökuntaa käymään suihkussa mahdollisimman vähän vettä käyttäen, vähentämään jätteen määrää kierrättämällä sekä kulkemalla julkisilla kulkuneuvoilla toimipaikoillemme saapuessa.

- Edistämme energiatehokkuutta pyrkimällä saamaan tyhjillään olevien altaiden käyttöasteen mahdollisimman suureksi. Monilla altailla on toimintaa vain päiväsaikaan, me järjestetämme altaiden tyhjiin väleihin uinteja erityisesti ilta- ja viikonloppuajoille.


Turvallisuus:

- Järjestämme säännöllisiä koulutuksia henkilökunnallemme turvallisuuden varmistamiseksi.

- Tarjoamme selkeät ohjeet ja opastuksen vanhemmille ja vauvoille turvalliseen vauvauimakoulun osallistumiseen.

- Uimakoulu Pikku Joutsenen turvallisuusjärjestelmä .

- Huolehdimme turvallisuudesta vesiliikuntatiloissa noudattamalla asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä ja -ohjeita sekä lakia.


Asiakastyytyväisyys:

- Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

- Keräämme palautetta vanhemmilta ja käytämme niitä kehityksen lähteenä.

   

 

Vastuullinen johtaminen

Otamme huomioon ympäristönäkökohdat, sosiaaliset vaikutukset ja taloudellisen kestävyyden päätöksenteossamme. Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksia, edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja luomaan pitkäaikaista taloudellista arvoa.


Edellytämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvää viestintää eri sidosryhmien kanssa, kuten asiakkaiden, työntekijöiden, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.


Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja tarjoamme turvalliset ja kannustavat työolosuhteet. Rohkaisemme jatkuvaa oppimista, ammatillista kehittymistä ja tasapainoa työn ja yksityiselämän välillä.

Kehitämme tätä ohjelmaa yhdessä vastuullisuustyöryhmämme kanssa.

 

 

Vastuullisuusohjelmamme ohjaa toimintaamme ja pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan vastuullisuutta kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kiitos, että olette osa uimakoulumme yhteisöä ja autatte meitä edistämään vastuullista toimintaa ja kestävää kehitystä.

Takaisin ylös