« Takaisin arkistoon

Uiminen opettaa oppimaan

10.11.2023 klo 14:15

Uiminen opettaa oppimaan

Eevaliisa Anttila, tietokirjailija ja Uimakoulu Pikku Joutsenen johtaja

Lapsi oppii leikiten uimaan

Ajattelun ja oppimisen asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että lapselle mieluisan tekemisen varjolla oppi uppoaa. Ilon ja viihtymisen kautta uimaan oppiminenkin tapahtuu puolihuomaamatta, kuin ohessa. Vesileikeissä ja peleissä lapsi harjoittelee oppimiaan asioita ja saa näin vahvistusta taidoilleen ja tiedoilleen. Oppiminen leikeissä on luonnollista ja itsestään tapahtuvaa, ja mielihyvän tunne siivittää oppimista edelleen.

Kun lapsi kokee tekemisessään onnistumista ja iloa, sillä on pelkkää myönteistä vaikutusta oppimiseen. Neurologisissa tutkimuksissakin on havaittu, kuinka mielihyvän tunne edesauttaa oppimista, leikkipedagogiikkaan perehtynyt kasvatustieteen tohtori Riitta Korhonen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksiköstä sanoo. Kognitiiviset toiminnot kuten ajattelu, muisti ja kieli harjaantuvat leikkien ja pelien tiimellyksessä.

Useissa Uimakoulu Pikku Joutsenen leikeissä ja peleissä vaaditaan kokeilemista, ongelmanratkaisua, ajattelua ja ymmärtämistä, eli juuri niitä asioita, joita oppimisessakin tarvitaan. Näissä leikeissä ja peleissä lapsi on tekijä, aktiivinen oppija ja tiedon käsittelijä, mutta aikuinen voi kannustavalla toiminnallaan edesauttaa oppimista. Lapsi nauttii vedestä ja on luonnostaan oppimishaluinen ja luova. Aikuisen tulee huolehtia siitä, ettei tämän oppimishalu sammu.

Leikkiä tulee kunnioittaa

Aikuisen tehtävä on tukea lapsen havainnointia, asioiden haltuunottoa ja oppimista. Pitää vain olla tarkkana, ettei oppimiselementtiä korosta liikaa. Leikin tai pelin lumo ei saa hävitä, vaan leikkiä pitää kunnioittaa. Myönteisessä uimaan oppimistilanteessa lapsi tekee työn, ja ohjaaja ohjaa leikit ja harjoitukset ja sopivan ympäristön, mutta ei tuputa. Jos lapsi on niin pieni, että hän haluaa äidin tai isän olevan mukana uimaopetustilanteessa, tämä edesauttaa myönteistä oppimistilanteen rakentamista. Aikuiset, joko ohjaaja tai ohjaaja ja vanhempi yhdessä varmistavat lapsen turvallisuuden, viihtyvyyden, toiminnan mielekkyyden ja leikin tai pelin sopivuuden lapsen ikäkaudelle. Kiinnostus ja myönteinen suhtautuminen ovat tietysti oleellista. Liian helpot tai liian vaikeat pelit ja leikit eivät edistä lapsen uimataidon kehitystä. Leikki- ja pelivälineillä on suuri merkitys uimaan oppimisessa, ja ne on Uimakoulu Pikku Joutsenessa valittu huolella.

Uimakoulussa opitaan muutakin kuin uimaan

Laajan, 4-vuotisen australialaistutkimuksen mukaan uimarit kehittyvät nopeammin kognitiivisissa taidoissa ja saavuttavat koulukypsyyden aikaisemmin. Tulosten mukaan uintia harrastavat lapset ovat normaaliväestöön verrattuna
· 11 kuukautta edellä suullisessa ilmaisussa
· 6 kuukautta edellä matemaattisesti
· 2 kuukautta edellä lukemisessa
· 17 kuukautta edellä muistitehtävissä (Story Recall)
· 20 kuukautta edellä ohjeiden ymmärtämisessä

Lisäksi tutkimuksessa uimarit saavuttavat fyysisen kehityksen virstanpylväitä nopeammin ja heillä on ikätovereitaan merkittävästi paremmat hienomotoriset taidot silmä-käsi yhteistyössä. Monet näistä taidoista luovat pohjaa monipuoliselle oppimiselle. Tämän johdosta säännöllisen uintiharrastuksen voidaan katsoa edistävän oppimaan oppimista.

Takaisin ylös